Adidas Superstar 80s Decon w0SXLK

SKU4450742716
Adidas Superstar 80s Decon w0SXLK
adidas Adidas Superstar 80s Decon w0SXLK Adidas Superstar 80s Decon w0SXLK Adidas Superstar 80s Decon w0SXLK Adidas Superstar 80s Decon w0SXLK Adidas Superstar 80s Decon w0SXLK Adidas Superstar 80s Decon w0SXLK
Velg en side
Kontakt
73 84 80 10
Skechers Keepsakes Frysing Temps Damestøvler Uk 9Taj8Y
Falkenborgv. 24, 7044 Trondheim
Ansatte
T

Ingen jobber er for store - ingen er for små

I trykkeriet vårt sier vi alltid ja til alle oppdrag – uansett hvor store eller små de er. Vi har gjort investeringer i maskiner som gjør at vi i dag har et av landets bredeste tjenestespekter. Og det kommer kunden til gode.

Vi er opptatt av å jobbe sammen med kunden for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene innen både produksjon og distribusjon. Vi kjører komplekse produksjoner «in-house», og leverer materiell for store bedrifter til flere landsdekkende kampanjer. Effektiviteten og fleksibilitetene i måten vi arbeider på, gjør oss i stand tilå levere prisgunstige løsninger – også på mindre jobber.

O

Offsettrykk

Offsett er trykkmetoden vi bruker for trykksaker i store opplag. Fordelene med denne metoden er at man får en jevn trykkvalitet med skarpe og rene flater, samt at man produserer høyt volum på kort tid.

Noe av det vi kan trykke:

• Brosjyrer

• Magasiner

• Plakater

• Blanketter

• Kalendere

• Bøker

• Butikkmateriell

• DM-er

• Kontortrykksaker

• Mapper

• Spiralhefter

• Postere

Ta kontakt for pristilbud:

73 84 80 10 Kvinners Reebok Zig Zag Sko LJP7VcXf

D

Digitaltrykk

Digitaltrykk er det rimeligste alternativet ved små oppdrag, og gjør det enkelt med trykk av mindre opplag. Her er det muligheter for påtrykk av navn, adresser og annen data under produksjonen.

• Visittkort

• Mapper

• Kontortrykksaker

• Spiralhefter

• Flyers

• Plakater

• Kalendere

• Salgsoppgaver

• Etiketter

• Brosjyrer

• Magasiner

• Hasteoppdrag

S

Storformat

Storformat produserer alt av messesystemer, skilt og bannere i alle størrelser. Vi trykker på papir, plast, alu-plater, tre, glass – det aller meste av overflater. Vi har også et skjære- og fresebord som blant annet er ideelt for preging av logoer i ulike materialer, eller fresing av f.eks. aluminiumsbokstaver.

• Bannere

• Byggeskilt

• Kunst

• Dekor

• Festeordninger

• Flaggsystem

• Rollups

• Messevegger

• Plakater

F

Ferdiggjøring

Vi er en totalleverandør når det kommer til trykksaker, og pakker og distribuerer også oppdrag for regionale og landsdekkende kunder. Vi falser og stifter på huset, og tilbyr limfres, spiralinnbinding og foliering. Vi gjør jobben fra A til Å.

Noe av det vi kan gjøre:

LIKEPERSONSARBEIDER

Publisert den 7. juli 2017 av Timberland Lommebok Med Penger Klipp eLhQSZyh1

2 kommentarer

Den unge mannen har noe han vil snakke om. La meg kalle han Ahmed. Han er i midten av 30-årene, men ser og oppleves som mye yngre. Pent kledd, nyklippet og veldig høflig. Hvem kunne tro at han bærer på den historien han ville dele med meg – ikke jeg iallfall.

Utgangspunktet for at Ahmed skulle slippe å oppsøke meg var bra. I landsbyen han kommer fra var alt trygt og godt. Ahmed var omkranset av familie, slekt og venner som han kunne komme og gå til når han ønsket det. I løpet av noen få minutter ble idyllen brutt og har aldri kommet tilbake til ham. Det har gått nesten 30 år siden faren kom hjem tidlig en morgen, vill i blikket. De eldre søstrene sto klare for å gå til skolen, Ahmed og broren satt fremdeles med frokosten og ante fred og ingen fare. Faren sa med en stemme som virket ukjent: Vi må reise. Nå! Hans religiøse og politisk oppfatning gjorde at livet hans var truet. Ahmed fikk ikke sagt adjø til noen. Ingen venner, besteforeldre eller øvrig familie. De hadde verken pass, penger eller noe annet da de flyktet, kun de klærne de gikk. Veien ut av landet var farefull for både store og små. Alt han husker er at han var redd, sliten, sulten og tørst hele tiden.

De oppholdt seg en kort stund i et annet land før de kom til Norge. Første stopp i Norge ble et asylmottak. De eneste minnene han har derfra er at han delte seng med broren og at det luktet vondt. En lukt han skulle kjenne igjen på andre institusjoner der han oppholdt seg senere i livet. Etter hvert ble de flyttet til en liten bygd hvor det aldri hadde bodd flyktninger eller mørke utlendinger før. Faren hadde ingen utdanning, så han endte opp med strøjobber inntil han ble ansatt som en slags vaktmester. Moren hadde alltid vært hjemme med barna, men nå måtte hun ut i arbeid. Hun fikk raskt en vaskejobb. Lønnen deres forsørget sju personer i Norge og ni i fødelandet.

Ahmed og broren som var et år eldre enn ham, oppførte seg som siamesiske tvillinger. De hang sammen døgnet rundt. Selv om de hadde hvert sitt rom, sov han alltid inne hos storebror. På grunn av språkvansker begynte de samtidig på skolen, i den eneste klassen som var for førsteklassinger. Mobbingen begynte veldig tidlig. Før skolestart hadde de valgt å holde seg mest hjemme hvor de så mye TV. Favorittprogrammene var kampsportfilmer hvor heltene hjalp de hjelpeløse. De ble mobbet både for klær, foreldrenes jobber og språket. Skoleveien var 500-600 meter og denne kunne brødrene og søstrene bruke opptil tre timer på. Der ble de sparket, slått og spyttet på, dynket i snøen og lagt i sølepytter. Alle på skolen, elever, lærere og andre foreldre var klar over dette, men ingen grep inn.

Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 6 . Davvi Girji 2013.

Folkeskolerådet:

FOLKESKOLERÅDET

September 1967

Folkeskolerådet har i første rekke festet seg ved følgende tiltak:

1. Gjeldende undervisningsplaner for 9-årig skole justeres i den grad det er nødvendig for å innpasse opplæring på samisk som morsmål og innføring av norsk som fremmedspråk. Den første opplæring på samisk har som siktemål å innøve leseferdigheten. Videre skal samisk kunne erstatte sidemålet for dem som ønsker det. Norsk som fremmedspråk innføres først som en muntlig aktivitet i samsvar med de mest moderne fremmedspråklige metoder. Undervisningsplanene må også omfatte opplegget for et før skoleår for elever som ønsker det for å kunne nå den obligatoriske skoles mål etter 10 års skolegang.

2. Det tas sikte på mest mulig sammenhengende skolegang og timetallet må være på høyde med minstetimetallet som til enhver tid gjelder for 9-årig skole. Det gis høve til å arbeide med mindre klasseenheter enn det minimum som loven til enhver tid fastsetter. Som alternativ kan det også komme på tale å dele en klasse i mindre grupper i de viktigste hovedfag eller i fag hvor språksituasjonen spiller en avgjørende rolle. En videre klassedeling eller gruppedeling i spesielle fag er underkastet individuell vurdering på grunnlag av en konkret analyse av språksituasjonen i den enkelte klasse. Kap. 238, post 20 på statsbudsjettet må økes og for framtida også omfatte tiltak til generell styrking av undervisningen i samiske bosetningsområder som kursvirksomhet for lærere, arbeidsstipend for lærere med spesielle oppdrag, utgivelse av undervisningsmateriell, innkjøp av hjelpemidler og utstyr.

3. Ordningen som er etablert for lærere som vil ta samisk grunnfag med full lønn under studietiden mot 5 års tjeneste i språkblandingsdistrikt, utvides til å omfatte lærere som ønsker å utdanne seg i fag som til enhver tid trenger spesialutdannede lærere i. Barnehagelærere, lærere med spesiallærerskole, logopeder, rådgivere og liknende, er eksempel på de behov som er til stede i disse distrikter.

4. Det tas sikte på å utdanne lærere som kan bygge opp en ett-årig utdanning ved f. eks. Tromsø offentlige lærerskole, med sikte på å gi lærere et tredje utdanningsår (femte utdanningsår). Utdanningen må omfatte samisk språk, metodikk for opplæring i samisk og den første fremmedspråkmetodikk. Utdanningen gir kompetanse for undervisning i samisk i 9-årig skole. Utdanningen gir ikke grunnfagstatus, men utdanningsåret teller med ved opprykk. Praksisopplæring foregår i samisktalende distrikter. Planleggingskursene må opprettholdes inntil en slik utdanning som her er nevnt er lagt opp.

  • UTLEIERE

  • LEIETAKERE

  • HJELP OG SUPPORT

  • OM HUSLEIE.NO

  • UTFORSK MER

  • © 2018 Husleie.no

    Varebiler Old Skool Menn Sort YiCQMA46